poniedziałek, 25 marca 2013

Muzeum architektury ludowej regionu spiskiego

Nad Starą Lubownią na górze na skale wapiennej wznosi się zamek.Zbudowany został w XIV wieku.
Zamek Lubowieński wchodził w skład Rzeczpospolitej jako tzw.zastaw spiski [1412-1772] 
Zamek był przechowalnią polskich klejnotów koronacyjnych. 
W 1655 roku po najeżdzie Szwedów na Polskę cały skarb i  klejnoty koronacyjne zostały przewiezione na zamek.

 W 1320 roku następca tronu Władysław Łokietek kazał wykonać nowe polskie klejnoty koronacyjne.Były używane tylko podczas oficjalnych koronacji królewskich. W 1764 był nimi koronowany ostatni Król Polski  Stanisław August Poniatowski.
Zamek reprezentuje repliki polskich klejnotów koronacyjnych.
Symbolika atrybutów koronnych:

Korona - symbolizuje jedność państwa

Jabłko - symbolizuje władzę,która swoim zasięgiem ogarnia cały świat.
Berło - symbolizuje sprawiedliwość rządów króla polskiego.
Miecz - symbolizował wojskową i administracyjną władzę panującego a równocześnie przypominał  o królewskim obowiązku chronienia państwa i poddanych.

Na zamku znajduje się muzeum architektury ludowej regionu spiskiego
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz