niedziela, 23 marca 2014

Zamek w Bytowie 

Zamek w Bytowie

Został wybudowany w latach 1398-1406.Pod kierunkiem Mikołaja Felleinsteina.
W 1410 został opanowany przez wojska Władysława Jagiełły,lecz zwrócono go Krzyżakom po 1 pokoju toruńskim.
Podczas wojny 13 letniej znowu opanowały go wojska polskie po czym Kazimierz Jagielończyk oddał w lenno w 1466 roku księciu pomorskiemu Erykowi II.
W II połowie XVI wieku zamek był w rękach Gryfitów.W 1638 roku wraz ze śmiercią ostatniego Gryfitów na mocy układu zamek przechodzi w ręce Polski i pełni rolę siedziby starosty.
W czasie wojny polsko-szwedzkiej zamek spłonął. Częściowo odbudowany po przejęciu miasta przez elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma I.Ostatecznie zamek odbudowano z przerwami w latach 1957-1962 i 1969-1990 umieszczając w nim Muzeum Zachodnio-Kaszubskie.
Możnz zobaczyć narzędzia pradawne jakimi się wtedy posługiwali nasi przodkowie. 

Zbiory Działu Artystyczno-Historycznego były początkowo gromadzone głównie drogą darów i przekazów. W październiku 1972 roku Dyrekcja Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Bytowie przekazała do muzeum szafę gdańską z drugiej połowy XVIII wieku, pochodzącą z wyposażenia pałacu w Gostkowie. W 1974 roku na zlecenie Wydziału Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie Pracownia Konserwacji Mebli Zabytkowych w Poznaniu przeprowadziła generalną konserwację wspomnianej szafy połączoną z uzupełnieniem brakujących elementów konstrukcyjnych i detali ozdobnych. Dwudrzwiowa szafa, wykonana w 1773 roku w pracowni gdańszczanina Johanna Christiana Augerera, do dziś jest jednym z najcenniejszych zabytków kultury materialnej w muzeum.


 W sali zgromadzono portrety książąt pomorskiej dynastii Gryfitów. Współcześnie wykonana kolekcja obrazów przedstawia 16 książąt i księżniczek pomorskich związanych historycznie z bytowskim zamkiem. Począwszy od Eryka II , który w 1454 roku otrzymał zamek od Kazimierza Jagiellończyka po Bogusława XIV, który 1637 roku swą bezpotomną śmiercią przerwał panowanie dynastii Gryfitów na Pomorzu

 Obecnie muzeum posiada jedną z większych kolekcji współczesnej sztuki ludowej na Pomorzu. W zbiorach znajdują się prace ponad 100 współczesnych twórców zamieszkujących na terenie całych Kaszub.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz